Seniorklubbens vedtægter.

Metal Sydfyn

Seniorklub Faaborg.

Faaborg d. 25-9 -2012

Seniorklubbens Vedtægter.

§ 1.

Seniorklubbens formål er at samle seniorer i Faaborg-Broby området som er medlem af  Metal Sydfyn.

Medlemsgruppen er dem som er på efterløn, førtids- og folkepension.

Ud over de i afdelingen medlemsarrangementer, arrangerer Seniorklub Faaborg selv egne arrangementer, hvor kun medlemmer af klubben kan deltage.

Til alle arrangementer kan der medtages ledsager, dog ikke til klubbens generalforsamling.

§ 2.

Der betales et af bestyrelsens fastsatte årligt kontingent, for dem som  vil være med i Metal Seniorklubben Faaborg.

Beløbet fastsættes for et år ad gangen og vedtages på den ordinære generalforsamling.

Beløbet skal være indbetalt senest 1. februar i indeværende år enten, på kontoret i Faaborg eller på bank reg. 0828 og konto nr. 00034 21 716.  Husk at påfør jeres navn på indbetalingen.

 § 3.

Generalforsamlingen afholder en gang årligt i januar kvartal og medlemmerne indkaldes med 14 dg. varsel

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2supleanter samt 1 bilagskontrollant (revisor).

Generalforsamlingen vælger på lige årstal formand og et bestyrelsesmedlem.

På lige årstal vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter er der en på valg hvert år.

Der vælges en bilagskontrollør (revisor) som er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted alle steder.

 § 5.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Indkommende forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af bilagskontrollør (Revisor)

8. Fremtidigt arbejde

9. Eventuelt.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når.

1. Bestyrelsen mener det er nødvendigt.

2. Når halvdelen af medlemmerne ønsker det.

 

Vedtægterne indstilles til godkendelse på stiftende generalforsamling d. 25.09.2012.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.07 | 08:22

TIlmelding til turen 14. August.
Jeg vil gerne tilmelde med 2 personer til turen 14.august .
Hilsen Kurt Kamuk

...
30.07 | 23:53
Ken- Maskinfabrik har modtaget 1
09.02 | 15:19
Fotoalbum! har modtaget 19
19.08 | 13:45
Julefrokosten 2017 har modtaget 1
Du kan lide denne side